Monday, September 15, 2014

Wasak na naman ang Tiwala.

Kagaya ng nasabi ko sa mga narakaraang paglalakbay isa ang tiwala sa mahirap kunin at pagnakuha mo na ito siguraduhin mo lamang na kaya mo itong panindigan. Sapagkat ang tiwala ay kusang binibigay sa mga tao may mabuting budhi pero paano na lamang ang tiwala kung nabasag ito?

Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko maging malapit sa mga kaninong mga tao sa aking paligid sapagkat mabilis akong magtiwala, tiwala na binigay ko ng buo, walang labis at walang kulang.

itutuloy....

No comments:

Post a Comment